3.8.4.1 Samarbeid med Tiltakshaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Motta Tiltakshavers bidrag som definert i SAK10 § 12-1.

Oppfordre tiltakshaver til å uavhengig kontroll blir gjennomført i tiltaket etter PBL §14-2, 14-3 og 14-4.


Tiltakshaver skal

  • Engasjere ansvarlig kontrollerende
  • Holde SØK informert om alle sider ved tiltaket som har betydning for søkeprosessen og forholdet til offentlige myndigheter.
  • La all kontakt med kommunale myndigheter gå igjennom SØK
  • Rette seg etter SØKs anvisninger og vurderinger i prosessen
  • Påse at alle prosjekterende og utførende samarbeider med SØK og retter seg etter SØKs anvisninger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no