3.5.5.4 Søknad om igangsettingstillatelse og detaljprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tiltaksklasse 1

Kontroll av at det foreligger et prosjekteringsunderlag for fuktsikring ved bygging av våtrom og for energieffektivitet, lufttetthet og fuktsikring i yttervegger, tak og terrasser skjer ved kontroll av utførelsesfasen.

Tiltaksklasse 2

Det skal gjennomføres systemkontroll og stikkprøvekontroll av premisser for brannprosjektering hvis dette ikke er utført tidligere.

Det anbefales også kontroll av geoteknisk prosjektering og utvendige støykilder og andre kritiske kontrollområder på dette tidspunkts i søkeprosessen.

Det anbefales at følgende kontrolleres:

  • At vilkår gitt i rammetillatelsen er hensyntatt av den / de prosjekterende
  • At det foreligger tegnings- og dokumentliste for den kontrollerte partens arbeid i denne fasen
  • Dokumentasjon for utført kvalitetssikring av den kontrollerte parts egne arbeider i fasen
  • Dokumentasjon for utført tverrfaglig kvalitetssikring i fasen

Det skal være utført kontroll av ferdige prosjektdokumenter på noen utvalgte områder for å bekrefte at systemkontrollen avspeiler det faktisk utførte prosjekteringsarbeidet.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no