6.6.7.8 Andre skjemaer og lister

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Andre skjemaer og lister utarbeides etter nærmere avtale.


Andre skjemaer og lister kan omfatte

  • Detaljert rombehandlingsskjema
  • Eventuelle utstyrslister for fastmonterte komponenter
  • Annet (spesifiseres)

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no