4.3.3.1 Brukerutstyr

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med utstyrsprogram menes en registrering av det viktigste faste utstyret for produksjon og drift som må på plass i bygget for å få det til å fungere som forutsatt.

Tekniske installasjoner som trafo, ventilasjonsaggregater ol. er en del av byggeprogrammet.  


Eksempler på utstyr som skal programmeres

  • Generelt produksjonsutstyr
  • Spesialutstyr 
  • Utstyr med vekt eller dimensjoner som påvirker utforming av bygning eller uteområder 
  • Fast utstyr som må plasseres i løpet av byggeperioden 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Prosessen vil normalt løpe ved siden av arbeid med byggeprogrammet, og først bli konkret fra forprosjektfasen og utover. En vellykket prosess er som oftest sterkt avhengig av brukermedvirkning. Utviklingen i arbeidsprosesser og utstyr gjør det riktig å holde denne prosessen åpen så lenge som mulig. Kravene til dokumentasjon, sporbarhet og bruk av programmer er som omtalt i forrige avsnitt.

Opplysninger fra utstyrsprogrammet må føres tilbake til byggeprogrammet og fanges opp i prosjekteringsprosessen, blant disse er: dimensjonerende mål og krav til inn- og uttransport, krav til tekniske kapasiteter, utrustning og tilkopling, krav til ventilasjon, lysnivå, arbeidssoner.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no