7.4.5.1 Videreutvikle godkjent skisseprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal videreutvikle godkjent skisseprosejkt for innredning og anvende det på de områder og i den målestokken som er relevant for forprosjektet og sikre at prosjektet utvikles i forhold til myndighetskrav og oppdragsgivers program.


Arkitekten skal

  • Gjennomgå vedtak og kommentarer fra behandling av eget skisseprosjekt
  • Gjennomgå skisseprosjekt med Oppdragsgiver (og evt. bruker) og foreta eventuelle justeringer
  • Utarbeide alternative løsningsforslag på viktige områder og drøfte disse med Oppdragsgiver
  • Gjennomgå og innarbeide eventuelle endringer i oppdragsgivers program for prosjektet.
  • Sikre at elementer som tilføres prosjektet må ivareta krav til klimakontroll, energibruk, dagslyskontroll, universell utforming, brannvern, lys og akustikk

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no