6.4.7.6 Annen dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide tilleggsdokumentasjon som avtalt.


Mulig tilleggsdokumentasjon

  • Årskostnadsberegninger
  • Beregnet energibruk for tiltaket
  • Muligheter for å optimalisere løsninger, for eks. oppnå bedre ytelser enn det loven krever
  • Forenklet rombehandlingsskjema (hovedprinsipper)
  • Funksjonskrav/ytelsesbeskrivelse eller spesifisert beskrivelse og mengdefortegnelse iht. NS 3420
  • Visualisering av eksteriør og interiør i form av perspektiv e.l.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no