4.3.4 Vedlegg til byggeprogram

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Aktuelle vedlegg til byggeprogram kan være offentlige dokumenter som reguleringsmessige forutsetninger, reguleringsplaner med kart og bestemmelser, grunnkart med opplysninger om tomt og eierforhold og tinglyste erklæringer og avtaler knyttet til eiendommen, kart, planer og tegninger, eksisterende forhold og bebyggelse, evt. vurderinger og analyser som er gjennomført som del av utredningsarbeidet. Fotografier og historisk dokumentasjon.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no