3.1.9.7 Dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig prosjekterende arkitekt skal utarbeide og oppbevare sluttdokumentasjon iht. SAK10 §12-3.


Ansvarlig prosjekterende arkitekt skal

  • Sende inn samsvarserklæring 
  • Ajuorføre eget prosjektmateriale, tegninger, beskrivelser, koding av elementer etc. (om det ikke er gjort fortløpende) til 'som bygget'-nivå
  • Utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for FDV-plan og -dokumentasjon for byggverket og ar dette overleveres ansvarlig søker. Ansvarlig prosjekterende har ansvar for produktdokumentasjon der PRO er ansvarlig for produktvalg
  • Ajourføre arbeidstegninger og supplere med ekstra arbeidstegninger ved behov og sende oppdaterte kopier til ansvarlig utførende
  • Samsvarserklæring for egne arbeider.
  • Kontrollrapport / Sluttrapport fra ansvarlig kontrollerende.
  • Rapport fra utført ferdigbefaring (om aktuelt).
  • Oversendt dokumentasjon som grunnlag for å utarbeide plan for forvaltning drift og vedlikehold (FDV).
  • Kvittering for at SØK har overlatt sluttdokumentasjon til oppdragsgiver
  • Sikre og arkivere egne prosjektdokumenter iht. kontrakt.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- Kvalitetsplan 4.1 Avslutning av prosjektet

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no