6.2.5.7 Energi og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal skal foreta grunnleggende vurderinger av energiriktige, funksjonelle og holdbare detaljløsninger for prosjektet og avklare premisser for senere prosjektering.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no