4.2.4 Vurdering av ønskede lokaler

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det bør utarbeides oversikt som viser krav som ønskes tilfredsstilt, helst i en prioritert rekkefølge med spesielle ønsker knyttet til størrelse, lokalisering, tilgjengelighet, omgivelser, kjøps- eller leiekostnader etc.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no