1.8.1 Arkitektkompetanse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med arkitekt forstår de fleste en person som er utdannet til å prosjektere bygninger eller utarbeide fysiske planer for våre omgivelser (byplanlegger ol). I tillegg er arkitekt en felles betegnelse for det vi til daglig kaller arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Her forholder vi oss til begge begrepene.

Arkitekt, Interiørarkitekt og Landskapsarkitekt


Arkitektbegrepet dekker arkitekter og byplanleggere (iht PBL), landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Disse har gjennom profesjonsutdanning og praksis en grunnleggende kompetanse for å ivareta ulike roller som er beskrevet i AY10. Mange har tilleggs- eller videreutdanning som kvalifiserer til spesielle typer oppdrag.


Bedriftenes kompetanse og erfaring er definert bl.a. gjennom deres godkjenning for ansvarsrett (TK1-3).


En arkitekt har minst utdanning som; Sivilarkitekt, Master i arkitektur / Urbanisme eller tilsvarende utdanning godkjent av NAL. Arkitektvirkosmheter godkjennes for ansvarsrett i tiltaksklasse 1-3 for arkitekturprosjekterng og en rekke andre områder.


Interiørarkitekt må ha Diplom, Master- eller tilsvarende utdanning godkjent av NIL. Virksomheter basert på interiørarkitekter kan godkjennes for ansvarsrett i tltaksklasse 1 og 2 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker.


Landskapsarkitekt må minst ha diplom eller mastergrad fra Universitet eller høgskole, eller tilsavrende utdanning godkjent av NLA. Virksomheter basert på denne kompetansen kan godkjennes for ansvarsrett i tiltaksklasse 1-3  for utearealer og landskapsutforming, ansvarlig søker og enkelte andre områder.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Kompetanse omtales her dels som bedriftens samlede kompetanse innen arkitekturarbeid, dels som medarbeideres personlige kompetanse for å utføre et definert oppdrag. For mange arbeidsoppgaver er det bedriftens kompetanse, kvalitetsarbeid og interne ansvarsfordeling som sikrer at det utføres kompetent og kvalifisert arbeid. For enkelte oppgaver forutsettes det at medarbeideren som skal fylle rollen har en egenkompetanse på området.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no