4.3.2.3 Brukerkrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvar og grenser for prosjekteringsytelser mellom prosjektering av bygning, utomhusanlegg, brukerutstyr og inventar må fremgå.


Følgende forhold må ivaretas

  • Oppdrag for prosjektering av bygninger som omfatter ansvar for utarbeiding av bebyggelsesplan og prosjektering 1m ut fra fasadeliv eller omriss av bygningen og inkluderer alt nagelfast inventar som inngår som del av rammesøknad
  • Oppdrag for prosjektering av utomhusanlegg som omfatter alle elementer knyttet til utomhusplan med unntak av infrastruktur i grunnen og fastmonterte tekniske installasjoner 
  • Oppdrag for prosjektering av utstyr og inventar som omfatter løst brukerutstyr, løst teknisk utstyr og møblering

Grensen mellom programmering og prosjektering av bygning / bebyggelse, utomhusanlegg og utstyr / inventar er beskrevet i AY10 kapittel 6,7 og 8

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no