8.2.8.3 BIM-prosjektering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bruke BIM i prosjekteringen.


Arkitekten skal

  • Etablere BIM modell som grunnlag for gjennomføring av prosjekteringsarbeidet.
  • Definere formål med modellen
  • Bestemme modellens kapasitet
  • Foreslå organisering av BIM-prosessen
  • Tilpasse ytelsene etter avtalt omfang
  • Test av egen BIM- modell mot andre fagmodeller

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ved prosjektering i en BIM modell vil presentasjonen som regel skje i form av tegninger og notater som beskrevet over.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no