3.7.9.2 Kontrahering av utførende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal etter avtale med oppdragsgiver kontrahere utførende foretak for gjennomføring av prosjektet.

Formål med forespørselen

Totalentreprise

  • Benytte skisseprosjekt eller forprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende i totalentreprise eller samspillsentreprise
  • Forespørsel kan baseres på AY10 kap.6.2.9.3 (skisseprosjekt), eller kap. 6.4.9.3 (forprosjekt)

Samspillskontrakt

  • Benytte skisseprosjekt eller forprosjekt som grunnlag for å engasjere utførende til totalentreprise eller samspillsentreprise 
  • Forespørsel kan baseres på AY10 kap.6.2.9.3 (skisseprosjekt), eller kap. 6.4.9.3 (forprosjekt)

Byggherrestyrte entrepriser

  • Benytte detaljprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende ibyggherrestyrte entrepriser
  • Forespørsel kan baseres på AY10 kap.6.6.9 (detaljprosjekt)


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no