6.4.6.4 Tverrfaglig kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utføre kvalitetssikring mot andre arkitekturdisipliner tekniske rådgivere og spesialrådgivere.


Arkitekten skal

  • Dokumentere tverrfaglig kvalitetssikring med referat fra avholdt prosjektgranskingsmøte. Dette gjelder for prosjekter med flere prosjekterende foretak.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no