4.4.2 Analyser og målsettinger knyttet til økonomi og fremdrift

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Finansiering og lønnsomhet i prosjektet ligger ikke innenfor arkitektfaglig kompetanse.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no