6.2.6.2 Tverrfaglig fordypning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre prosjekterende og involverte om prosjektutviklingen, gjennomføre tverrfaglige vurderinger og kontrollere at prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas.


Arkitekten skal

  • Bidra til en åpen og positiv dialog for å for å innhente kunnskap
  • Samarbeide om å utvikle de best mulige løsningene i forhold til programkrav
  • Bidra til å avklare arbeidsdeling  mellom disiplinene
  • Samarbeide om forslag til løsninger
  • Etablere hovedtrekk i teknisk struktur og tekniske sentraler
  • Sette av areal og volum for tekniske føringsveier
  • Vurdere antatte etasjehøyder og konstruksjonsmoduler og fastsette posisjon for grunnplan, fasader og takflater
  • Peke ut viktige områder for tverrfaglig prosjektering (objekt- prosjektering)
  • Tilpasse forslag til innspill fra tverrfaglig arbeid
  • Kontrollere eget materiale mot tildelt byggherreprogram

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no