6.2.6.3 Kvalitetssikre egne arbeider

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Egne arbeider skal kvalitetssikres i form av egenkontroll, sidemannskontroll og bedriftsintern kontroll.


Arkitekten skal

  • Kvalitetssikre egne tegninger og dokumenter ift. Myndighetskrav
  • Sikre at tiltakets ytre rammer og sikkerhet mot fare er identifisert og dokumentert
  • Sikre at valgte løsninger  / prosjekteringsgrunnlaget er i samsvar med kravene og dokumentert

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Kontrolleres og dokumenteres iht. virksomhetens egne rutiner.

MAKS 10;
- 46-01   Utarbeide leveringsplan for tegningsproduksjon
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no