3.1.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

All prosjektering skal gjøres av ansvarlig prosjekterende foretak. Prosjekterende foretak utarbeider blant annet tegninger av byggetiltaket og foretar dimensjonerende beregninger i henhold til plan- og bygningslovgivningen. Denne veilederen beskriver hvilket ansvar ansvarlig prosjekterende arkitekturforetak  har i en byggesak.

Ansvarlig prosjekterende arkitekturforetak har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvaret gjelder innenfor godkjent ansvarsrett. Det ansvarlig prosjekterende arkitektforetak skal bla. kvalitetssikre og dokumentere at myndighetskrav er tilfredsstilt, utarbeide korrekt situasjonsplan og koordinere sitt grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende foretak.

Ansvarlig prosjekterendes ansvar er beskrevet i veileder om byggesak §12-3


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no