6.6.7.4 Situasjonsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Detaljert situasjonsplan typisk målestokk 1:500 / 1:1000.

I prinsippet den samme planen og detaljeringsnivå som ved forprosjekt, men bearbeidet ved eventuelle endringer. 

Ytterligere detaljering vil fremgå av landskapsplan.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no