8.4.7.2 Utarbeide dokumentasjon av forprosjekt til bruk for byggherre

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dokumentasjonen er beskrevet i de følgende punktene 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no