3.6.4 Bidrag til prosjektuviklingen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator skal bidra til at de prosjekterende viser oppmerksomhet for SHA-forhold i prosjekteringen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no