3.7.7.1 Ansvar for dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal etablere arkiv for fellesoppgavene i prosjekteringsarbeidet og vedlikeholde dette.

PRL skal påse at de prosjekterende utarbeider nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon for skisseprosjekt.

PRL har et overordnet ansvar for å sammenfatte, redigere og overlevere de prosjekterendes felles dokumentasjon i prosjektets ulike faser.


PRL skal arkivere

 • Kontrakter, avtaler, budsjetter og fremdriftsplaner
 • Oppdragsgivers styrende dokumenter
 • Adresselister og oversikter over involverte parter og deres medarbeidere
 • Kvalitetsplaner og grensesnittmatriser
 • Oversikt over korrespondanse
 • Kopi av søknader og godkjenninger 
 • Offisielle faglige dokumenter
 • Korrespondanse av betydning
 • Referater og notater

PRL skal påse at

 • Prosjekteringsgruppen klarer å levere innenfor program, tidsplan og økonomisk ramme
 • Prosjektmaterialet knyttet til fasen blir samlet og fremstilt på en egnet måte at 
 • Prosjektmaterialet er godt dokumentert og inneholder klare alternativer og forslag til vedtak. 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no