5.4.7.6 Illustrasjoner

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Nødvendige illustrasjoner som vedlegg til plankartet.


Typiske illustrasjoner:

  • Illustrasjonskart eller -plan
  • Skisser til foreslått bebyggelse 2D /3D
  • Fotomontasjer

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no