8.6.5.7 Faglig samarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre arkitektdisipliner, rådgivende ingeniører, spesialrådgivere og delta i brukerprosesser.


Arkitekten skal bidra til samarbeid om

 • Definere objekter for tverrfaglig prosjektering
 • Faste og løse utendørs møbleringselementer, lekeapparater, med materialvalg, farger ol. i samråd med byggherre
 • Bistå ved fastsettelse av gulvhøyder
 • Bistå ved detaljutforming av overganger ute / inne
 • Bistå ved detaljutforming av bygg mot terreng
 • Koordinering av arkitektonisk uttrykk på detaljnivå
 • Valg av materialer og vegetasjon
 • Tiltak for vind / solavskjerming
 • Innendørs hage / beplantning
 • Takhager / grøntanlegg på dekke

Samarbeide med øvrige rådgivere i utvikling av prosjektets tekniske løsninger

 • Samarbeide om konstruksjonsprinsipper, spesielle konstruksjoner og visuell utforming
 • Utarbeide underlag for bygningstekniske tegninger
 • Optimalisere energieffektive løsninger for installasjoner og lokale energibærere
 • Koordinere traseer for tekniske installasjoner
 • Bistå ved arrangement av tekniske installasjoner og valg av utstyr
 • Plassering av kummer og sluk
 • Håndtering av gråvann og infiltrasjonsanlegg, overvann og drenering
 • Utarbeide underlag for VA-tekniske tegninger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no