8.2.3.4 Systematisere registrert informasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Registrere tilgjengelig informasjon som senere skal tolkes, anvendes og dokumenteres innarbeidet i løsningsforslag.


Arkitekten skal

  • Gjennomgå og komplettere programforutsetninger
  • Avklare budsjettrammer og forventet fremdrift i oppdraget
  • Registrere byggherrespesifikke miljøkrav
  • Gjennomgå funksjoner, arealer, størrelser for uteområdet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no