6.4.7.5 Hovedtegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide hovedtegninger for planer, snitt og fasader.

Plan for tegningsleveranse skal avtales med oppdragsgiver.


Typiske hovedtegninger

  • Etasjeplaner (1:100 / 1:200) med inntegnet romprogram, romnummer og romareal
  • Takplan (1:100 / 1:200) med fallretninger og angivelse av adkomst og viktige oppbygg
  • Snitt (1:50 eller 1:100) med angitt informasjon iht. Standard Norges spesifikasjoner
  • Fasader (1:100 eller 1:200) med angitt materialbruk kote - og gesimshøyder, eksisterende og nytt terreng
  • Himlingsplaner (1:100 eller 1:200) med angivelse av omfang og kotehøyde for ulike hovedområder og viktige himlingstyper
  • Rivningstegninger (ved ombygging og rehabilitering)

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Målestokk velges ut i fra prosjektets størrelse. For bygninger eller bygningsgrupper under 500m2 BTA kan målestokk 1:100 være egnet. For større byggverk enn dette benyttes målestokk 1:200.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no