7.2.5.4 Avklare behov for å engasjere annen fagkompetanse i skisseprosjektfasen og be oppdragsgiver engasjere slik kompetanse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal avklare behov for å engasjere annen fagkompetanse i skisseprosjektfasen og be Oppdragsgiver engasjere slik kompetanse.


Arkitekten skal avkalre behovet for å engasjere annen fagkompetanse innen relevante fagområder for ivaretagelse av TEK10, andre lovkrav og oppdragsgiveres krav i prosjektet.

Eksempel på relevante fagområder

  • Brann
  • Lyd og akustikk
  • Utforming av planløsninger
  • Tilgjengelighet og universell utforming
  • Miljøkrav
  • Arbeidsmiljøloven
  • Hygieneforskriften

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om dette ikke er mulig må oppdraget behandles som et oppdrag for byggprosjektering med ansvarsrett, kapittel 3 og 6.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no