7.6.8.3 Prosjektere fast innredning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdraget omfatter prosjektering av fast innredning.


Oppdraget omfatter

 • Vurdere omfang og behov for fast innredning
 • Utarbeide forslag til avtale om oppdrag
 • Utarbeid ytelseskrav for fast innredning
 • Utarbeide forslag til leveranseplan for tilleggsoppdraget

Krav til prosjektering av fast innredning

 • Påse at det er plass til fast innledning og annet programmert utstyr.
 • Fast innredning / inventar skal være inntegnet og detaljert på hensiktsmessig nivå
 • Ivareta krav til knyttet til sikkerhet, brannvern, funksjonalitet og krav til universell utforming.
 • Utforming og plassering skal ivareta krav knyttet til kommunikasjonslinjer ift. funksjon, brann og andre sikkerhetskrav
 • Vise himlinger i omfang og høyde. Faste elementer skal være registrert og inntegnet
 • Markere plassering av fast innredning
 • Markere brannskiller og rømningsveier
 • Markere rom med spesielle krav til materialbruk og installasjoner
 • Utarbeide forslag til generelle materialvalg med alternativer, for de viktigste overflater og romlige komponenter materialforslag,
 • Avklare med oppdragsgiver og arkitekt for byggverket hvorvidt  oppdraget skal inkludere fast innredning

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det må vurderes om oppdrag med prosjektering av fast innredning skal beskrives som del av dette oppdraget eller som ytelser i kapittel 6. Byggverk.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no