7.2.7.2 Dokumentasjon av skisseprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide dokumentasjon av skisseprosjekt til bruk for byggherrebeslutninger og fremstille skisseprosjektet for oppdragsgiver som grunnlag for valg av konsept og beslutning om videreføring.


Skisseprosjektet for innredningsoppdrag fremstilles gjerne i enkle tegninger, en overordnet beskrivelse og et utvalg illustrasjoner som viser form og uttrykk og sammenheng med bygget forøvrig.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Presentasjon av skisseprosjekt bør inneholde en overordnet dokumentasjon av spørsmål som har vært vurdert i skissefasen. Omfanget av dokumentasjonen kan variere med oppdragets art og gjennomføringsmodell.

Rammene for omfanget av dokumentasjonen bør derfor fremgå av kontrakten.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no