7 INNREDNING

Med innredning menes prosjektering av møblering, løst inventar og utstyr. Ytelser knyttet til bygningsmessige interiørarbeider beskrives i kapittel 6. Byggverk.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no