6.6.8.2 Skilting og merking av bygninselementer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Detaljplaner for skilting og andre informasjonsbærere.

Koordinering mot andre med ansvar for skiltplaner.


Ytelsen baseres på standard merkesystemer og omfatter

  • Merking av bygningsdeler, komponenter og utstyr ut over akser, og romnummerering
  • Omnummerering av rom fra nummerering for produksjon til nummerering for bruk
  • Hovedskilt
  • Informasjonstavler
  • Lokale orienteringsskilt
  • Skilt knyttet til sikkerhet og rømning

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Overordnet plan for skilting og koordinering av skilt- og informasjonsplaner er beskrevet som en del av ansvarsområdet for arkitekturprosjektering, kap. 6.6.5. Utarbeiding av detaljerte skiltplaner er et mulig tilleggsoppdrag for PRO arkitektur, interiørarkitekt eller spesielle rådgivere.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no