3.2.5.3 Prosjektleders rolle i utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal kontrahere utførende før oppstart, følge opp at byggarbeidene utføres som planlagt og i tråd med prosjekteringsgrunnlaget.


Prosjektleder skal

  • Etablere oversikt over alle involverte i utførelsesfasen og deres oppgaver
  • Påse at det utarbeides hovedfremdriftsplan for gjennomføringsfasen og godkjenne denne
  • Etablere prosedyrer for endrings- og avviksbehandlinger
  • Vurdere og besvare krav om tillegg og fradrag samt endringer i fremdrift
  • Motta og behandle avviksrapporter
  • Motta og behandle periodiske fremdriftsrapporter
  • Kontrollere faktisk fremdrift mot planlagt fremdrift

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no