6.6.7.5 Hovedtegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides hovedtegninger

  • Målsatte etasjeplaner i egnet målestokk, (1:50 / 1:100) med kodete elementer som veggtyper, dører, vinduer o.l.
  • Takplan (1:50 / 1:100)
  • Snitt (1:50 / 1:100)
  • Fasader (1:50 / 1:100)
  • Himlingsplaner (1:50 / 1:100)
  • Rivingstegninger (rehabilitering)

Detaljert målsetting av hovedtegninger kan utføres etter IG -søknad, men i god tid før produksjonsstart. 


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no