6.6.5.6 Rom for teknisk utrustning på detaljnivå

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Påse at krav til plass og rom for tekniske installasjoner ivaretas og ikke svekkes.

Tilrettelegge for effektiv drift og service av bygg og funksjoner.  


Påse at tekniske rom og føringsveier, horisontalt og vertikalt ikke svekkes i detaljeringsfasen.

Koordinere egne løsninger med andre fag, integrere teknisk utstyr som kontrollpaneler, lysarmaturer, diffusorer etc. i egne detaljløsninger og skjemaer for himlinger ol.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no