6.4.9.4 Evaluering og innstilling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ta ansvar for, eller bidra til, evaluering av tilbud / anbud og tilbydere.


Aktuelle arbeidsoppgaver er

  • Vurdere tilbyders kompetanse for oppdraget
  • Registrere og sammenligne tilbudsposter, enhetspriser og forbehold knyttet til tilbudene samt foreta avklaringer av innhold med tilbydere
  • Utarbeide skriftlig og begrunnet innstilling overfor oppdragsgiver på videre forhandling med en eller flere av tilbyderne

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no