5.4.7.4 Søknad om dispensasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Se pkt 5.4.8.4


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no