4.1.4 Gjennomføring av utredningsfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Vurdere behov for utredninger, organisere og lede utredningsarbeidet frem til en konklusjon.


Oppdragsgiver må ta stilling til hvilke behov som bør utredes

  • Fremskaffe grunnleggende opplysninger av betydning for utredningsarbeidet
  • Definere deloppgaver og hvem som kan utføre disse internt eller eksternt
  • Etablere beslutningsplan, budsjett og fremdrift for utredningsfasen
  • Engasjere egne medarbeidere eller eksterne rådgivere for å gjennomføre utredningsarbeidet
  • Motta notater og dokumenter, sørge for at disse blir vurdert og at det tas beslutninger
  • Forberede og iverksette tiltak så fremt utredningen konkluderer med at det skal gjennomføres et ombyggings-, flytte-, eller byggeprosjekt 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no