8.2.7 Dokumentasjon av skisseprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forberede avtalt materiale til  forhåndskonferanse. Se pkt 8.3 eller 6.3?

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no