7.6.9.4 Bistand ved evaluering og innstilling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bistå Oppdragsgiver i evaluering av anbud og innstilling av anbydere.


Aktuelle arbeidsoppgaver er

  • Vurdering av anbyderes kompetanse for oppdraget
  • Registrere og sammenligne anbudsposter, enhetspriser og forbehold knyttet til anbudene
  • Foreta avklaringer av innhold med anbydere
  • Utarbeide skriftlig og begrunnet innstilling overfor oppdragsgiver på videre forhandling med en eller flere av anbyderne

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no