6.2.6.6 Uavhengig kontroll

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal identifisere mulige tiltaksklasser og relevante kontrollområder til diskusjon ved forhåndskonferanse.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no