6.4.7.2 Dokumentasjon av forprosjekt for byggherre

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide dokumentasjon av forprosjekt til bruk ved byggherrebeslutninger om videreføring av prosjektet.


Dokumentasjonen kan ha flere formater og former, vanligvis kategorisert som følger:

  • Tegninger
  • Beskrivelser
  • Arealoversikter
  • Kostnadsoverslag

Materialet utarbeides normalt sammen med rådgivende ingeniører.

Omfang og dokumentasjon av forprosjekt kan variere alt etter oppdragets art og gjennomføringsmodell. Rammene for omfanget av dokumentasjonen bør derfor fremgå av kontrakten.

Redigering av framstillingen bør være lik i skisse- og forprosjekt.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no