3.5.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll etter iht. myndighetskrav etter avtale med oppdragsgiver.

Ansvarlig kontrollerende betegnes i denne ytelsesbeskrivelsen som KTR.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no