5.8.4 Kvalitetsprogram og formingsveiledere

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Et kvalitetsprogram skal synliggjøre forslagsstillers ambisjoner ift. utvalgte temaer som; tilpassing til lokale omgivelser, arkitektonisk utforming, ressursbruk o.l. Programmet kan også formuleres som en formingsveileder for senere prosjektering. Slike program kan knyttes opp til utbyggingsavtaler og til reguleringsbestemmelser.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no