8.6.7.6 Annen dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide dokumentasjon som angitt i dette delkapittel.


Annen dokumentasjon kan være

 • Utendørs skiltplan
 • Planer for provisoriske anlegg
 • Marksikringsplaner
 • Riggplan
 • Faseplaner for utbygging
 • Perspektivtegninger / 3-D visualisering
 • Bygningsmessige detaljer 1:10, 1:5 eller 1:1
 • Skjema trapper, balkonger og lignende
 • Skjema for konstruksjoner 
 • Skjema for spesielle elementer
 • Skjema for belegg og kanter
 • Skjemategninger overgang ute og inne
 • Rivingstegninger
 • Energiberegninger
 • Livssykluskostnader
 • Universell tilgjengelighet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no