7.4.5.3 Samarbeid med andre parter

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide aktivt med andre prosjekterende om kvalitetsnivåer og forslag til innredning.


Arkitekten skal

  • Ivareta koordinering mot installasjoner, himlingsplaner, himlingshøyder og - typer o.l.
  • Utvikle eget innredningsforslag i lys av det overordnede brannkonsept
  • Forholdet mellom planløsninger, møbleringsprinsipper, fargebruk, universell utforming, plassering av dører, lysbrytere, armaturer etc.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Graden av konkretisering på forprosjektnivå vil variere fra fag til fag, fremstillingen kan være i form av notater, systemskisser eller løsninger lagt inn i en integrert BIM-modell. 

Gode løsninger forutsetter i de fleste tilfeller et tett tverrfaglig samarbeid om utvikling av totalkonseptet. En rekke temaer kan utvikles i system- eller “objekt”- orienterte tverrfaglige arbeidsgrupper.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no