3.8.3.3 Tilsyn og kontroll

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal motta og videreformidle varsel om tilsyn og påse at  de berørte partene legger til rette for tilsynet samt i å foreta nødvendige tiltak som følge av tilsynet.

Samarbeide med Ansvarlig kontrollerende, som beskrevet i pkt. 3.8.4.4 og være bindeledd mellom denne og tiltaket.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 63-01 Rutiner ved kommunalt tilsyn

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no