8.2.7.1 Dokumentasjon for søkeprosessen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide nødvendig grunnlag for forhåndskonferanse.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

SAK10

§6-1 og 6-2


MAKS10

43-03 Forhåndskonferanse

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no