3.5.5.3 Søknad om rammetillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forberede, varsle og gjennomføre kontroll og rapportere om kontroll iht. bestemmelser i SAK10.


Ingen forhold skal kontrolleres i tiltaksklasse 1.

I tiltaksklasse 2 og 3 kan følgende kontrolleres:

  • Kontroll av brannstrategi
  • Kontroll av geotekniske forhold


Følgende dokumenter skal gjennomgås:

  • Kvalitetsplan for prosjektet med oversikt over lover og forskrifter med betydning for tiltaket 
  • Kvalitetssytem til den eller de parter som skal kontrolleres
  • Grensesnittmatrise for prosjektering
  • Dokumentplan og tegningslister
  • Plan for dokumentasjon av utført kvalitetssikring og grensesnittavklaringer

Gjennomført kontroll skal meldes til kommunen.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no