6.8.5 Prosjektutvikling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bistå oppdragsgiver etter avtale ved oppstart og gjennomføring av utførelsesfasen og ved forberedelse til avslutning og overtakelse av tiltaket.


Arkitekten skal

  • Utarbeide tegninger iht. avtalt leveranseplan og kontrakt
  • Motta referater fra byggemøter og evt. kommentere disse
  • Bidra til faglige avklaringer

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

62-02 Dokumentgjennomgang med utførendeHåndtering av avvik

Om det er uoverensstemmelser mellom prosjektert og utført arbeid kan avvik lukkes ved omarbeiding av utførte løsninger, omprosjektering iht. utførelse, eller prosjektering og utførelse av nye løsninger. De to siste mulighetene vil kunne medføre at det sendes endringsmelding eller ny søknad til kommunen. Se DiBKs veileder for uavhengig kontroll kap. 6.

MAKS10;
- 62-01 Informasjonsmøte oppstart byggeplass
- 62-02 Dokumentgjennomgang med utførende
- 62-03 Oppfølging av byggeplassen
- 63-01 Rutiner ved kommunalt tilsyn
- 78-01 Overtakelsesforretning
- 79-01 Evaluering av prosjekt

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no